ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το δικό μας σημείο υπεροχής!

Η έννοια της ποιότητας στη Βιομηχανία Κατεργασίας είναι πρωταρχικής σημασίας. Γι’ αυτό, δίνουμε μεγάλη έμφαση στη διασφάλισή της. Τα Συστήματα Ελέγχου Ποιότητας της ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Α.Ε. επιθεωρούνται από πιστοποιημένους ελεγκτές υψηλής κατάρτισης και διασφαλίζονται μέσα από:

 • πειθαρχημένο έλεγχο όλων των συσκευών μέτρησης
 • συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού
 • δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου από τους ίδιους τους πελάτες

Επιπλέον, η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015.

Το δικό μας σημείο υπεροχής!

Η έννοια της ποιότητας στη Βιομηχανία Κατεργασίας είναι πρωταρχικής σημασίας. Γι’ αυτό, δίνουμε μεγάλη έμφαση στη διασφάλισή της. Τα Συστήματα Ελέγχου Ποιότητας της ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Α.Ε. επιθεωρούνται από πιστοποιημένους ελεγκτές υψηλής κατάρτισης και διασφαλίζονται μέσα από:

 • πειθαρχημένο έλεγχο όλων των συσκευών μέτρησης
 • συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού
 • δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου από τους ίδιους τους πελάτες

Επιπλέον, η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2000.

“Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ποιότητα, για να μπορούμε να σας προσφέρουμε μόνο το καλύτερο αποτέλεσμα.”

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΟ
 • ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
 • ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ
 • ΟΡΓΑΝΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ
 • ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ/ΚΑΜΨΗ/ΚΡΟΥΣΗ)
 • ΦΟΡΗΤΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ

“Ύστερα από 4 δεκαετίες στις επάλξεις της βιομηχανικής εξέλιξης και των τεχνολογικών καινοτομιών, σήμερα περνάμε τη σκυτάλη και μαζί το όραμα της εταιρείας στην επόμενη γενιά… Με το ίδιο πάθος για παροχή ποιοτικών μηχανουργικών εργασιών και απόλυτο σεβασμό σε εσάς, τους συνεργάτες μας, που όλα αυτά τα χρόνια μας τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας.

Φρειδερίκος Τσουμάκης, ιδρυτής της ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Α.Ε.

parallax background