ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΧΥΤΗΡΙΟ

Κατασκευή χυτών προϊόντων με υψηλές αντοχές!

Η ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Α.Ε., στην Καβάλα, διαθέτει μία σύγχρονη αυτοματοποιημένη μονάδα χυτηρίου, με δυνατότητα παραγωγής χυτών προϊόντων βάρους 0,5 kg έως 2.500 kg, από χυτοσίδηρο/κράματα χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα.

Το χυτήριο παράγει προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία, στη βιομηχανία τροφίμων και γενικότερα σε κάθε βιομηχανικό κλάδο που παρουσιάζονται φαινόμενα τριβής και διάβρωσης.

Το χυτήριο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015.