Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υψηλή τεχνογνωσία, Συνέπεια, Αξιοπιστία!

Η εταιρεία ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΤΣΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε ή ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην Καβάλα από το 1972 και με τη σημερινή νομική μορφή της, από τις 9 Αυγούστου του 2000.

Παρόλο που αρχικά η επιχείρηση ξεκίνησε σαν μηχανουργείο, γρήγορα το φάσμα των εργασιών επεκτάθηκε, καλύπτοντας έτσι τον κατασκευαστικό και επισκευαστικό τομέα, καθώς και τον τομέα της συντήρησης βιομηχανικών μονάδων.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Α.Ε. επεκτάθηκε με μια σύγχρονη, πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα χυτηρίου.

Απασχολώντας προσωπικό 45 ατόμων, η εταιρεία είναι στελεχωμένη με έμπειρους μηχανικούς και τεχνίτες, που διαθέτουν 40ετή εμπειρία στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό κλάδο.

Οι επιχειρηματικοί άξονες στους οποίους βασίζεται η επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Α.Ε., όπως αναφέρεται και στο άρθρο 4 του καταστατικού, είναι οι εξής:

  • Παροχή υπηρεσιών σε εργασίες συντήρησης και επισκευής βιομηχανικών μονάδων.
  • Κατασκευή και εμπορία εξαρτημάτων ή ολοκλήρου του εξοπλισμού βιομηχανικών μονάδων.
  • Παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής και επίβλεψης διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Σήμερα η ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Α.Ε. στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στο 8ο χλμ. Εθνικής Οδού Καβάλας-Ξάνθης, καταλαμβάνοντας μία έκταση 16 στρεμμάτων.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας καταλαμβάνουν μια έκταση 5.000τ.μ.

  • Κύριο κτήριο μηχανουργικών κατεργασιών και μεταλλικών κατασκευών.
  • Κύριο κτήριο χυτηρίου και θερμικών κατεργασιών.
  • Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.
  • Ξυλουργείο για την κατασκευή ξύλινων προτύπων χυτηρίου.
  • Γραφεία Διοίκησης.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015.